sk cs

Ostatné zaujímavé otázky - odvápňovanie

Otázka: Vyskúšali sme vašu vzorku zdarma špeciálneho odvápňovača durgol swiss espresso na náš prístroj, ktorý a) nebol nikdy odvápňovaný, b) nebol dlho odvápňovaný c) alebo sme používali bežné prípravky, ako ocot alebo niečo z drogérie. Pri odvápňovaní z prístroja vytekala špinavá voda. Je to normálne?
Odpoveď 1: Áno, je to tak, často. Prístroje se majú čistiť každé 2-3 mesiace, výnimočne menej často, podľa stupňa tvrdosti vody a inštrukcie výrobcu prístroja s ohľadom na konštrukciu tohto prístroja. Z našich analýz spotrebiteľských chovaní a štatistík vyplýva, že údržba kávovarov je často zanedbávaná. To spôsobuje zanesenie prístroja značným množstvom usadenín, ktoré sa pri poctivom odvápnení správnym prostriedkom uvoľnia všetky naraz a to tak, že je to vo vytekajúcej tekutine vidieť. Pretože je špeciálny odvápňovač durgol
® swiss espresso® kyslý, vezme so sebou pri odvápnení nie len vodný kameň, ale aj iné vnútorné usadeniny. Pokiaľ odvápňujete napríklad presovač, tak to môžu byť usadeniny pochádzajúce z kávy (olej, farba). Ďalším pekným príkladom inej vnútornej usadeniny sú oxidy kovov. Voda pri prevádzkovom užívaní prístroja nevyhnutne koroduje vnútorné časti prístroja. Šťastnejší majitelia prístrojov z lešteného nerezu sú za vodou, aj z pohľadu vápenatých usadenín ;-) Ale prístroje sa vyrábajú v rôznych cenových úrovniach - dôvodom je nie len značka a množstvo funkcií, ale aj kvalita použitého materiálu. Pokiaľ sú vnútorné časti prístroja vyrobené z menej odolného kovu, môžu byť steny prístroja - hlavne v časti parného okruhu - zoxidované viac. Vnútri espresa, presovača alebo kávovaru tak za dlhšiu dobu môže vzniknúť pekná symbióza medzi zoxidovaným povrchom a túto plochu kryjúcimi vápenatými usadeninami. Vápenaté usadeniny tak pôsobia ako škrupina, ktorá do istej miery kryje skorodované plochy. Vápenaté usadeniny bohužiaľ neizolujú, oxidačné činitele (napr. vzduch alebo plyny rozpustené vo vode) pôsobia na materiál stien prístroja ďalej. Pokiaľ sa na takýto kokteil aplikuje špeciálny odvápňovač durgol® swiss espresso® , môže to mať za následok nie len dokonalé odvápnenie a tým aj rozrušenie vápenatej škrupiny, ale aj možné uvoľnenie do tej doby fixovaných častí zoxidovaných stien prístroja. Užívateľ tak vidí kalnú vodu vytekajúcu z prístroja - je to zmes rozpustených silných vápenatých usadenín, možno aj iných usadenín z kávy a tiež uvoľnených častí zo skorodovaných stien prístroja. Jednoducho sa to všetko vyplaví, naraz. Nasledujúce odvápnenie kávovaru odvápňovačom durgol® swiss espresso® by nemalo mať tak očividné dôsledky.

Otázka: Používam prístroj na espreso s hliníkovými dielmi, nemôžem si prístroj odvápnením poškodiť? Môžem pre odvápnenie espressa použiť Durgol?
Odpoveď:
durgol® swiss espresso® hliníkové diely nepoškodzuje. Postupujte prosím podľa pokynov výrobcu tohto prístroja. Sme si však istí, že každý prístroj v prevádzke musí byť pravidelne odvápňovaný. Pri odvápňovaní kávovarov či presovačov použite skôr durgol® swiss espresso® než durgol® express. Špeciálny odvápňovač durgol® swiss espresso® je určený pre všetky kvalitné prístroje na espreso, okrem iného aj preto, že dokonale odvápni povrch všetkých materiálov. Účinnou látkou durgol® swiss espresso® je kyselina amidosulfónová, ktorá má stupeň disociácie (proteolýzy) oveľa vyšší než organické kysliny (napr. kyselina citrónová), preto odvápňuje oveľa účinnejšie. Durgol® swiss espresso® naviac obsahuje špeciálne prísady, ktoré bránia korózii materiálov. Testy* pôsobenia na rôzne materiály ukazujú, že durgol® swiss espresso® spôsobuje menší úbytok v prístrojoch najčastejšie používaných materiálov - ako železo, meď alebo mosadz, než odvápňovače založené na kyseline citrónovej. Jedinou výnimkou je hliník, na ktorý bežné prípravky pôsobia takmer nemerateľne. *Laboratórium Düring AG, Švajčiarsko, 2008
Hliník je materiál s mnohými dobrými vlastnosťami a cenou, preto sa s prístrojmi s hliníkovými vnútornými časťami môžeme občas stretnúť. Napriek tomu hlavne u dlhšie používaných prístrojov sa môže pri odvápňovaní objaviť vytekajúca šedá tekutina, kde príčinou je tiež vyplavenie zoxidovaných rezíduí zo stien prístroja, tiež viď odpoveď na otázku vyššie. Otázkou však je, čo je lepšie - či vidieť/vedieť, či nevidieť/nevedieť. Podľa posledných doporučení SZÚ ČR (Štátneho zdravotného ústavu) a EFSA (Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín) je verejným záujmom, aby sa riziko dietárnej expozície hliníkom populácie znižovalo. Viac k téme
:
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/aluminium-hlinik-v-centru-pozornosti-efsaSkok
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902004106.htmSkok

Ukážka skorodovaného hliníkového dielu hlavy parného okruhu:

Zobraziť detail korózie hliníkového dielu hlavy parného okruhu

Zdroj: internet

 

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi tabletami a roztokom na odvápňovanie kávovaru?
Odpoveď:
1. Roztok nie je nutné rozpúšťať, na rozdiel od tabliet. Rozpustiť tabletu môže byť niekedy nie práve jednoduché. Roztok je oproti tomu ihneď použiteľný. Viac tu.
2. Tablety sú vyrobené z kyseliny citrónovej, ktorá vďaka svojej slabšej schopnosti reagovať s inými látkami predlžuje dobu potrebnú pre odvápnenie. Nedostatočne rozpustené zvyšky môžu navyše upchať jemné vedenie. Viac tu.
3. Tablety neobsahujú ochranu vnútorných častí prístrojov. Viac tu.
4. Koncentrácia kyseliny v tabletách prekračuje limity pre zákonné značenie nebezpečných látok a môžu tak škodiť spotrebiteľom a životnému prostrediu. Viac tu.

Prehľad výhod tekutého špeciálneho odvápňovača durgol® swiss espresso® je uvedený v sekcii Správny odvápňovač.


Späť na zoznam častých otázok.