sk cs

Používam vodný filter. Čo je potrebné vziať do úvahy pri používaní vodného filtra?

Ak vaša voda obsahuje nežiadúce prímesi, napríklad ťažké kovy z potrubí alebo zapácha alebo nechutí dobre, môže užívanie vodného filtra obmedzovať nežiadúce vlastnosti takejto vody. K dispozícii sú príslušné vodné filtre, predávané napríklad pod značkou BRITA.

Vaše domáce spotrebiče musia byť pravidelne odvápňované, napriek tomu, že používate filtrovanú vodu. Používanie filtra znižuje obsah vo vode rozpúšťaných minerálov zodpovedných za tvorbu vodného kameňa. Napriek tomu nie je možné ani týmto spôsobom tvorbu vodného kameňa úplne vylúčiť.

Ak je vodný filter integrovaný do vášho prístroja, musí byť bezpodmienečne vybratý/odstránený pred začatím odvápňovania. Inak sa môže stať neúčinným a prístroj môže byť poškodený.

Pokiaľ má vodný filter fungovať správne, je veľmi dôležité ho pravidelne meniť akonáhle je to potrebné.


Späť na zoznam častých otázok.