sk cs

Ostatné zaujímavé otázky - rôzné

Otázka: Dočítala som sa, že kyselina citrónová je prírodná látka a že prípravky z nej neškodia životnému prostrediu.
Odpoveď: Kyselina citrónová bola objavená v 18. storočí v citrónoch. Podobne boli objavené ďalšie organické kyseliny a pomenované podľa zdroja ich najčastejšieho výskytu. Čisté koncentráty týchto kyselín je možné získať ich izoláciou z najčastejšieho zdroja alebo ich syntetickou výrobou. Izolácia z najčastejšieho zdroja je málo efektívna a preto sa od počiatku 20. storočia všetky kyseliny vyrábajú priemyslovým spôsobom v chemických továrňach. Kyselina citrónová (systematický názov kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová) v bežnom prípravku domácej chémie teda citrón nikdy nevidela. Dôležitá je len jej molekulárna štruktúra. Rovnako tak sa kyselina vínna nevyrába z vína, kyselina mravčia z mravcov, atď. Mimochodom, kyselina citrónová sa vyrába z plesne pri použití hydroxidu vápenatého a kyseliny sírovej, viac
tu Skok. Pretože organické kyseliny majú nízky stupeň disociácie (schopnosť reagovať s inými látkami), musia sa odvápňovače na nich založené vyrábať vo vysokých koncentráciách, ktoré presahujú zákonné limity značenia nebezpečnosti chemických látok. Na etikete majú tieto výrobky ikonu Xi - dráždivý. Práve táto vysoká koncentrácia spôsobuje pri bežných odvápňovačov ich obťažnejšie odbúravanie v prírode a nákladnejšie čistenie v čističkách odpadových vôd. Spotrebitelia by ich nemali nadužívať, alebo by sa im mali radšej úplne vyhnúť, ak to nie je z technického hľadiska nevyhnutné.

Symbol Xi - dráždivý

VEOLIA VODA Česká republika, a.s. varuje Skok pred užívaním nebezpečných výrobkov Veolia Voda varuje před užíváním nebezpečných výrobků

Otázka: Na tekutom odvápňovacom prípravku XYZ (pozn. red. - názov bol zmenený) sa uvádza, že jeho zloženie je na báze prírodných zložiek, že je úplne rozložiteľný a že nemá nepriaznivý dopad na životné prostredie. Na krabičke má uvedené, že obsahuje a) kyselinu mravčiu, b) inú organickú kyselinu.
Odpoveď: Bohužiaľ sa s týmito tvrdeniami stretávame. Dúfame, že za tým stoja skôr medzery vo vzdelaní v odbore chémia u tvorcov reklamných textov než zámer výrobcu tohto prípravku. Ako je vysvetlené v predchádzajúcej odpovedi, kyselina mravčia sa obvykle nevyrába z mravcov, rovnako ako kyselina citrónová z citrónov, preto môže byť tvrdenie o prírodných zložkách zavádzajúce. Niektoré typy kyseliny maslovej alebo mliečnej sa môžu vyrábať  rozkladom sacharózy pri použití baktérií mliečneho kvasenia, pričom zdrojom môže byť melasa alebo glukóza, to môžu byť tie prírodné zložky*. Dopad na životné prostredie pri ich použití však nie je možné opomenúť. Pokiaľ by bol tento prípravok úplne rozložiteľný, získal by určite právo značenia „biologicky odbúrateľný/biodegradable“ podľa smernice OECD 302B, ako napríklad
durgol® surface a to by určite bolo na obale výrobku uvedené. Všimnite si však prosím na škatuľke alebo obale tohto prípravku iné, zákonom vyžadované informácie: ikony Xi – dráždivý, ktorá okrem iného hovorí, že použitie tohto prípravku nie je pre spotrebiteľa bez následkov. Pokiaľ môžete, používaniu tejto priemyslovo vyrobenej chemikálie sa vyhnite (a reklamným textom verte primerane ;-).

* Na druhej strane, väčšina hmôt, ktoré ľudia používajú, je z prírody. Taký asfalt, decht, nikotín napríklad – to sú tiež rýdzo prírodné zložky.

Otázka: Aký je rozdiel medzi balenou vodou a vodou z vodovodu?
Odpoveď: Nemusí byť žiaden, odpovedá Štátny zdravotný ústav ČR k téme Ochranné nápoje
Skok (dole).

Otázka: Naozaj je kvalita vody z vodovodu v SR dobrá? Naozaj nie je teplá úžitková voda pitná? Naozaj se neodporúča upravovať pitnú vodu pôsobením elektromagnetického poľa? Naozaj je dlhodobé pitie slabo mineralizovanej vody zdravotným rizikom?
Odpoveď: Áno, áno, áno, áno - obecne odpovedá Štátny zdravotný ústav ČR
Skok, sme si istí, že v SR to platí rovnako.

Otázka: Aký je rozdiel medzi durgol® express a durgol® swiss espresso®?
Odpoveď:
durgol® express je univerzálny odvápňovač pre všetky domáce potreby. Oproti tomu durgol® swiss espresso® je špeciálny odvápňovač pre všetky kvalitné prístroje na espreso. Rozdiel medzi oboma výrobkami spočíva v zložení ochrany a starostlivosti. durgol® swiss espresso® odvápňuje iným spôsobom, prispôsobeným potrebám kvalitných espreso prístrojov. Menej pení, obsahuje viac ochrany a lepšie účinkuje pod vyšším tlakom a teplotou než durgol® express. durgol® express zase účinkuje rýchlejšie a má väčšiu odvápňovaciu silu. Ak si nie ste istí, napíšte nám. Pre základnú orientáciu si stačí odpovedať na otázku: "Je hodnota môjho kávovaru, presovača, atď. väčšia než 100 €?" Pokiaľ áno, a výrobca to nezakázal, mali by ste použiť durgol® swiss espresso®.


Otázka
: Chcem ušetriť na poštovnom, rád by som si prišiel osobne vyzdvihnúť tovar do vášho zákazníckeho centra. Je to možné?
Odpoveď: Zákaznícke centrum zámerne nie je vybavené pre styk s koncovými spotrebiteľmi. Taktiež z bezpečnostných dôvodov nie je možné priamo v Zákazníckom centre prijímať platby a vydávať tovar. Ak chcete znížiť poštovné na minimum, akceptujte platbu na faktúru. Ak sa chcete vyhnúť poštovnému úplne a ešte si k tomu chcete tovar prehliadnuť, zájdite do špecializovaných predajní.


Späť na zoznam častých otázok.