sk cs

Kedy by ste mali odvápňovať svoj prístroj na espreso?

swiss espresso®Odvápňujte prosím svoj prístroj na espreso pravidelne a čo nejskôr keď je to potrebné!

Kedy je potrebné vykonať odvápnenie sa určuje podľa typu prístroja:

• Prístroje s automatickým oznamovaním potreby odvápniť:
Nastavte svoj prístroj na espreso podľa pokynov výrobcu prístroja a podľa tvrdosti vašej vody. Tvrdosť vody vo vašej oblasti vám môže oznámiť vaša vodárenská spoločnosť alebo si to môžete určiť sami podľa príslušného testu. Svoj prístroj by ste mali odvápniť čo najskôr po oznámení.

• Prístroje bez automatického oznamovania potreby odvápniť:
Odvápnite svoj prístroj hneď keď začne fungovať pomalšie alebo inak nesprávne alebo keď sa zníži kvalita peny.

 

Postupujte podľa pokynov výrobcu prístroja na espreso alebo podľa priloženého návodu na použitie v slovenčine.