sk cs

Varovanie

Udržujte mimo dosahu detí. Nepožívajte. Pri kontakte odvápňovača s očami alebo pokožkou, opláchnite ich ihneď dostatočným množstvom studenej vody. Nemiešajte s chlórovými bieliacimi prostriedkami alebo inými chemikáliami.

Odvápňovač durgol® swiss espresso® by nemal prísť do styku s povrchmi citlivými na kyseliny. Napríklad mramor, vápenec, chrómovaná oceľ nízkej kvality, tenké alebo poškodené chrómovanie, smalt a striebro by mohli byť poškodené.

Staršie prístroje na kávu by po odvápnení odvápňovačom durgol® swiss espresso® mohli javiť známky netesností, napriek dodržaniu pokynov návodu na použitie. To pritom nie je chybou odvápňovača durgol® swiss espresso®, ale skôr následkom krehkosti umelohmotných častí prístroja (tesnení, a pod.). Poruchy súvisiace so starnutím prístroja sa na týchto dieloch môžu prejaviť po odstránení vrstvy do tej doby utesňujúcich vápenatých usadenín.

Obsahuje 15% kyselinu amidosulfonovú a ďalšie prísady.