sk cs

Všeobecné odporúčania

Dôkladné odvápnenie vášho prístroja na espreso môže byť dosiahnuté len použitím kompletného obsahu jednej dávky vo fľaštičke 125 ml na každé jedno odvápnenie. Komerčné prístroje so zásobníkom na vodu väčším než 1,5 litra môžu vyžadovať dve samostatné dávky fľaštičky durgol® swiss espresso® na jedno odvápnenie.

durgol® swiss espresso® je špeciálny odvápňovač prístrojov na espreso, bezpečnosť jeho použitia bola miliónkrát overená. Uisťujeme vás, že ak je použitý správne, je náš výrobok bezpečný aj pre vaše prístroje. Vezmite prosím na vedomie, že nemôžeme prevziať zodpovednosť za škodu, ktorá by vznikla použitím durgol® swiss espresso® v rozpore s návodom na použitie uvedenom v tejto príručke.